BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ee87257-f01e-0031-7a54-1163be000000 Time:2019-05-23T10:46:16.3772094ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:669be1d5-001e-00ac-6654-1119fe000000 Time:2019-05-23T10:46:16.3763809Z

中国网络电视台 >   > 地理中国

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c146ae39-801e-0017-7854-11f80a000000 Time:2019-05-23T10:46:16.3762615Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年1月10日19:10
首播频道:CCTV-10
所属栏目:地理中国
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期讲述了新疆塔里木河的河水从充足到最后干涸,沿河而住的罗布人开始寻着塔里木河找寻新的绿洲。罗布人从阿不旦迁到新阿不旦,最后迁到尉犁县居住。新疆是三山两盆的地形。国家的一项计划恢复了塔里木河下游的生态。罗布人如果看到罗布荒原有水,他们依然会返回家乡。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4a4d696b-b01e-0072-6954-114957000000 Time:2019-05-23T10:46:16.4499409Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6e06840b-701e-004d-6854-11fe8b000000 Time:2019-05-23T10:46:16.4418211Z