BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3e1fe6df-401e-0028-6efd-e14fd6000000 Time:2019-03-24T04:53:16.8674404ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f95e8234-201e-0115-73fd-e1bca5000000 Time:2019-03-24T04:53:16.8669810Z

中国网络电视台 >   > 我爱发明

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8cd35c80-101e-00b3-6cfd-e1c2ee000000 Time:2019-03-24T04:53:16.8767387Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:86383e7a-001e-002f-4efd-e1b953000000 Time:2019-03-24T04:53:16.8822498Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月21日18:45
首播频道:CCTV-10
所属栏目:我爱发明
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:随着科学技术的发展,发明者发明的项目越来越多,而且仿生发明也越来越多。其中有昂海松团队制作的微型仿生飞行器,李斌发明的蛇形机械人,梁建宏发明的仿生机器鱼。

channelId 1 1 《我爱发明》 20111221 魔力发明秀 仿生进行时 c868bfc3992f4dbd906e0e45d0b1ec32 2 本节目主要内容:随着科学技术的发展,发明者发明的项目越来越多,而且仿生发明也越来越多。其中有昂海松团队制作的微型仿生飞行器,李斌发明的蛇形机械人,梁建宏发明的仿生机器鱼。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:75526173-401e-0082-11fd-e19939000000 Time:2019-03-24T04:53:16.9494283Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87200c41-601e-0016-30fd-e1f9f7000000 Time:2019-03-24T04:53:16.9215429Z