BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5ab884d1-901e-002a-0f1a-714d2c000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8780046ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ea3f76a2-701e-010d-341a-719130000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8759303Z

中国网络电视台 >   > 我爱发明

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:21b659a6-a01e-0066-571a-718a33000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8801398Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:854e50d0-701e-00a8-1d1a-71ec7c000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8771180Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月16日19:49
首播频道:
所属栏目:我爱发明
所属分类:科教台科技
关  键  字:

channelId 1 1 《我爱发明》 20120316 挑战古人智慧 c044d72d212747078c7fa1ca90d72671 2

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0a033b7d-c01e-001b-501a-7116fb000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8996350Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:83690692-801e-0071-591a-714a50000000 Time:2019-09-22T07:52:38.8913880Z