BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:357fc630-a01e-012d-20f4-e3fdfc000000 Time:2019-03-26T16:52:50.2626278ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b028a83b-601e-00b7-19f4-e3376c000000 Time:2019-03-26T16:52:50.2618963Z

中国网络电视台 >   > 我爱发明

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:74756b6a-601e-0095-4bf4-e3595a000000 Time:2019-03-26T16:52:50.2819981Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8330681f-001e-006b-02f4-e3653f000000 Time:2019-03-26T16:52:50.2865064Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年8月4日18:45
首播频道:CCTV-10
所属栏目:我爱发明
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:深井救援对于专业人士来讲也是非常困难的,井口小,井底缺氧,是造成救援困难的主要原因,因此就算经过专业训练的救援人员也容易受伤。本期节目为大家介绍由陈建强发明的深井救援器及其原理。(我爱发明 2012年 第155期)

channelId 1 1 《我爱发明》 20120804 深井妙手 707dd76e011341498315b67422395126 2 本节目主要内容:深井救援对于专业人士来讲也是非常困难的,井口小,井底缺氧,是造成救援困难的主要原因,因此就算经过专业训练的救援人员也容易受伤。本期节目为大家介绍由陈建强发明的深井救援器及其原理。 (我爱发明 2012年 第155期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1794c810-b01e-0132-09f4-e326ec000000 Time:2019-03-26T16:52:50.4299511Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ca61742e-701e-008a-40f4-e3824a000000 Time:2019-03-26T16:52:50.3933926Z