BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e29dd09c-101e-00fc-4cd0-1006f6000000 Time:2019-05-22T18:56:47.0933723ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cfd9def1-401e-00e4-7dd0-102b63000000 Time:2019-05-22T18:56:47.0936696Z

中国网络电视台 >   > 夕阳红

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5014c18f-401e-0067-44d0-108bce000000 Time:2019-05-22T18:56:47.1128804Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ae41f150-d01e-00ae-7bd0-101b04000000 Time:2019-05-22T18:56:47.1169170Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月3日08:30
首播频道:CCTV-10
所属栏目:夕阳红
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本节目主要内容:本期节目为夕阳红五一特别节目--我为妈妈做道菜(四)。今天参赛的两组嘉宾分别为苗韵桐队和姜波队。经过谁知母亲心、孝心大比拼、妈妈我爱你三关的比拼,最终姜波队以花样蒸饺赢得评审团的认可,成为了本期擂主。(夕阳红 2012年 第79期)

channelId 1 1 《夕阳红》 20120503 7a95cc8af4d7416aa7d9c1ec3bf9f45a 2 本节目主要内容:本期节目为夕阳红五一特别节目--我为妈妈做道菜(四)。今天参赛的两组嘉宾分别为苗韵桐队和姜波队。经过谁知母亲心、孝心大比拼、妈妈我爱你三关的比拼,最终姜波队以花样蒸饺赢得评审团的认可,成为了本期擂主。 (夕阳红 2012年 第79期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fc641061-301e-00eb-0ed0-10c695000000 Time:2019-05-22T18:56:47.2043471Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8759b507-401e-0001-31d0-103994000000 Time:2019-05-22T18:56:47.1373248Z