BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6fb68cab-301e-00af-7d7d-701af9000000 Time:2019-09-21T13:04:11.5049974ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ab9240d6-801e-00b6-037d-703691000000 Time:2019-09-21T13:04:11.5041745Z

中国网络电视台 >   > 档案

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e8311c8b-201e-0033-5a7d-706144000000 Time:2019-09-21T13:04:11.5112933Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年1月12日22:31
首播频道:北京卫视
所属栏目:档案
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:1950年6月14日,北京东部却骤然发生两起神秘的爆炸,在我公安侦察员的侦察中,一个号称国民党保密局头号杀手的人浮出水面,一个惯盗“飞贼”如何成为国民党军统特务,公安人员引君入瓮,智擒这个保密局头号特务。(《档案》 2011-01-13 “飞贼”特务落网记)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:03b17d6b-f01e-0135-167d-70d069000000 Time:2019-09-21T13:04:11.5458022Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ead45b49-301e-008d-4c7d-7074cf000000 Time:2019-09-21T13:04:11.5373532Z