BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f7cb92d1-a01e-00aa-2de8-6eee86000000 Time:2019-09-19T12:49:27.1072067ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:10c4c6b3-d01e-00e1-1de8-6edf1c000000 Time:2019-09-19T12:49:27.1146336Z

中国网络电视台 >   > 探索·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ffe57e37-e01e-00e2-25e8-6edc1b000000 Time:2019-09-19T12:49:27.1080890Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年9月11日21:25
首播频道:CCTV-10
所属栏目:探索·发现
所属分类:探索台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:本期节目单集名《大明宫(五):凤凰涅槃》,公元755年“安史之乱”爆发,唐玄宗在孤独中死去。大明宫依旧繁华,但帝国却一次次陷如动荡当中。唐宪宗试图恢复大唐的荣光,但改革之路充满了艰辛。九世纪后半叶,大唐不可逆转地走向了衰落。黄巢起义、军阀叛乱,一系列的动荡最终摧毁了大唐,大明宫也被焚毁。一千多年后,昔日的皇宫成为人类的大遗址。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aa2db82c-501e-011a-7fe8-6e5153000000 Time:2019-09-19T12:49:27.1204548Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1b2a1edf-e01e-0061-15e8-6e7cb6000000 Time:2019-09-19T12:49:27.1097722Z