BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a025ac75-c01e-011f-56e1-3ca52c000000 Time:2019-07-17T20:50:54.4099813ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3f1db8b1-d01e-0004-70e1-3ccdeb000000 Time:2019-07-17T20:50:54.4092111Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:146eef96-301e-0086-80e1-3c6cbb000000 Time:2019-07-17T20:50:54.4116613Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年12月24日23:30
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本期节目主要内容:1945年的柏林究竟经历了什么?在权力的高台上,是谁举起了邪恶的手?又是谁把一座曾经辉煌文明的城市带向了毁灭和没落?敬请关注系列节目“经典影视中的二战”之《柏林的末日》。(《经典人文地理》 2010-12-24 经典影视中的二战 之 柏林的末日)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5fbbdc5c-501e-0133-37e1-3c2711000000 Time:2019-07-17T20:50:54.4313205Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d62d3fbe-e01e-0084-52e1-3c6e41000000 Time:2019-07-17T20:50:54.4134407Z