BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:41b0054c-701e-0046-4655-11e6ff000000 Time:2019-05-23T10:49:34.1036170ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:525b8c72-b01e-0050-4c55-112761000000 Time:2019-05-23T10:49:34.1027780Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ec31d16b-a01e-006d-6255-119247000000 Time:2019-05-23T10:49:34.1030497Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年1月18日23:25
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本期节目的主要内容:苏德战场形势发生大逆转,希特勒却向军队发出了不准撤退的命令,面对苏联军队猛烈的进攻,腹背受敌的德军还能坚持多久,系列节目彩色二战之苏联反攻正在播出。(《经典人文地理》 2011-01-18 彩色二战之 苏联反攻)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1f90c63b-f01e-013e-6555-11c81d000000 Time:2019-05-23T10:49:34.1666496Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:14f03d64-001e-0120-3b55-1112f0000000 Time:2019-05-23T10:49:34.1433238Z