BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:467784ef-201e-005e-14cf-10cb6a000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2348052ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:948eed30-501e-001e-77cf-10e284000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2361039Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cdd978ef-401e-0023-1acf-1057a2000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2389041Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40ef44bd-501e-0111-3ccf-104927000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2428227Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月19日23:37
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本节目主要内容:刚才看到的电影是斯皮尔伯格指导的电影《慕尼黑》的一些片段,这部影片取材自一起震惊世界的恐怖袭击。(《经典人文地理》 20111219 惊世档案-慕尼黑惨案)

channelId 1 1 惊世档案-慕尼黑惨案 [经典人文地理] 20111219 8894074920084e54b80cf5af42f1551e 2 本节目主要内容: 刚才看到的电影是斯皮尔伯格指导的电影《慕尼黑》的一些片段,这部影片取材自一起震惊世界的恐怖袭击。 (《经典人文地理》 20111219 惊世档案-慕尼黑惨案)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d2ae95b2-001e-00a7-30cf-10018a000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2806908Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:50af617b-201e-0033-0bcf-106144000000 Time:2019-05-22T18:50:50.2478994Z