BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cb28e8d6-a01e-012d-16d3-fbfdfc000000 Time:2019-04-26T01:55:59.2872543ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:627a7b97-e01e-008f-2bd3-fb7635000000 Time:2019-04-26T01:55:59.2865655Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1b20414d-301e-0005-34d3-fbcc16000000 Time:2019-04-26T01:55:59.2984093Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:46526a84-901e-00a2-29d3-fbf5f5000000 Time:2019-04-26T01:55:59.3025832Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月16日22:15
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本期节目主要内容:二战期间美苏暗自较量,谍战风起云涌,一枚硬币如何引出苏联间谍之王,号称最精密的U2侦察机为何坠毁他乡,重现史上最隐蔽的间谍交易,更多内容敬请关注本期节目。(《经典人文地理》 20120116 惊世档案 冷战间谍)

channelId 1 1 惊世档案 冷战间谍 [经典人文地理] 20120116 a9efbdef659d42a289c26435d69cbb45 2 本期节目主要内容: 二战期间美苏暗自较量,谍战风起云涌,一枚硬币如何引出苏联间谍之王,号称最精密的U2侦察机为何坠毁他乡,重现史上最隐蔽的间谍交易,更多内容敬请关注本期节目。 (《经典人文地理》 20120116 惊世档案 冷战间谍)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fe761ed2-a01e-00a1-48d3-fbf6f2000000 Time:2019-04-26T01:55:59.3465791Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3acd61c2-101e-003b-37d3-fb7a37000000 Time:2019-04-26T01:55:59.3073763Z