BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9a623693-801e-0094-7dd4-1158a7000000 Time:2019-05-24T01:57:12.9490437ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:af1e1113-901e-0008-22d4-11231a000000 Time:2019-05-24T01:57:12.9487973Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dfb399f2-a01e-010f-7dd4-1193ca000000 Time:2019-05-24T01:57:12.9670516Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:79c02704-b01e-005b-2ed4-113f15000000 Time:2019-05-24T01:57:12.9701783Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月28日23:40
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本期节目主要内容:闪击波兰,英法对德宣战。第二次世界大战爆发,这场人类历史上最残酷战争的导火索究竟是什么?希特勒又为何会对犹太人如此仇恨?(《经典人文地理》 20120528 战争启示录·侵略)

channelId 1 1 《经典人文地理》 20120528 战争启示录·侵略 0e95981c357e4ac5bd12a9d8f7101ce3 2 本期节目主要内容: 闪击波兰,英法对德宣战。第二次世界大战爆发,这场人类历史上最残酷战争的导火索究竟是什么?希特勒又为何会对犹太人如此仇恨?(《经典人文地理》 20120528 战争启示录·侵略)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:774fe3ee-301e-0101-4bd4-117fc1000000 Time:2019-05-24T01:57:13.0623229Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a57d2320-801e-00f2-68d4-11eafd000000 Time:2019-05-24T01:57:12.9739961Z