BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:de2e1550-d01e-00ea-6938-2cc768000000 Time:2019-06-26T15:59:27.3391560ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9430cd58-001e-0024-0f38-2ca127000000 Time:2019-06-26T15:59:27.3366478Z

中国网络电视台 >   > 经典人文地理

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:57c1330d-101e-0074-1c38-2cbe2f000000 Time:2019-06-26T15:59:27.3604279Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1bde5a5e-e01e-00e2-1d38-2cdc1b000000 Time:2019-06-26T15:59:27.3640796Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年8月15日22:10
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本期节目的主要内容:死亡天使的可怕人体实验,与世隔绝小镇的奇异双胞胎,是巧合还是人为?异地追踪,破解谜团,纳粹魔鬼医生门格勒是否在逃亡途中仍在继续他曾经的秘密实验?(《经典人文地理》 20120815 寻找真相·门格勒双胞胎之谜)

channelId 1 1 《经典人文地理》 20120815 寻找真相·门格勒双胞胎之谜 d66ace311e2d4e2cbb984d6512a6903e 2 本期节目的主要内容: 死亡天使的可怕人体实验,与世隔绝小镇的奇异双胞胎,是巧合还是人为?异地追踪,破解谜团,纳粹魔鬼医生门格勒是否在逃亡途中仍在继续他曾经的秘密实验?(《经典人文地理》 20120815 寻找真相·门格勒双胞胎之谜)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:37aabef9-f01e-00df-4f38-2c693d000000 Time:2019-06-26T15:59:27.4290024Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e22d0533-201e-007c-2338-2ca55c000000 Time:2019-06-26T15:59:27.4127257Z