BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9bae6e72-d01e-00e1-3e77-e1df1c000000 Time:2019-03-23T12:55:56.5979777ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5d8ba81e-e01e-00ad-4177-e11803000000 Time:2019-03-23T12:55:56.5975985Z

中国网络电视台 >   > 人与自然

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6e8217e7-c01e-0093-7877-e1ae22000000 Time:2019-03-23T12:55:56.6085257Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8e2c79f7-101e-003b-2277-e17a37000000 Time:2019-03-23T12:55:56.6196081Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月29日05:26
首播频道:CCTV-1
所属栏目:人与自然
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本节目主要内容:一群科学家精心的抚养着十只濒临灭绝的美洲鹤,从小鹤一出生科学家们就训练它们,希望有一天它们能够像野生鹤群那样穿越2000公里回到佛罗里达的故乡,进而完成生儿育女延续种群的使命。科学家们驾驶着飞机呵护着它们踏上回家之旅。(人与自然 2011年 第290期)

channelId 1 1 《人与自然》 20111229 回家之旅(上) 8b30a223388d4aabb97148d500403110 2 本节目主要内容:一群科学家精心的抚养着十只濒临灭绝的美洲鹤,从小鹤一出生科学家们就训练它们,希望有一天它们能够像野生鹤群那样穿越2000公里回到佛罗里达的故乡,进而完成生儿育女延续种群的使命。科学家们驾驶着飞机呵护着它们踏上回家之旅。 (人与自然 2011年 第290期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:afd12173-101e-00b3-7d77-e1c2ee000000 Time:2019-03-23T12:55:56.6893303Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7095f137-e01e-0007-5277-e1ceec000000 Time:2019-03-23T12:55:56.6485915Z