BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2e83930e-001e-0049-3188-6c0b09000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2006201ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bf16095c-001e-006b-7088-6c653f000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2023436Z

中国网络电视台 >   > 玩转地球

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:293880ae-301e-00c9-2b88-6ca8a3000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2058273Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:498131c6-501e-011a-3988-6c5153000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2016423Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月14日23:02
首播频道:旅游卫视
所属栏目:玩转地球
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:主持人马科长达六个月的英国美食寻访之旅即将结束,二百二十名宾客已从四面八方汇集到苏塞克斯郡乡下,准备享用马科此行的成果--“大英盛宴”,但他还缺少一道合适的甜品。更多精彩,敬请收看!(《玩转地球》 20111214 马科的大英盛宴(上))

channelId 1 1 《玩转地球》 20111214 马科的大英盛宴(上) c251222e856e464aa82ef531426f1dc7 2 本期节目主要内容: 主持人马科长达六个月的英国美食寻访之旅即将结束,二百二十名宾客已从四面八方汇集到苏塞克斯郡乡下,准备享用马科此行的成果--“大英盛宴”,但他还缺少一道合适的甜品。更多精彩,敬请收看! (《玩转地球》 20111214 马科的大英盛宴(上))

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ff60a9b9-d01e-010b-7f88-6c6648000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2288039Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f63a829a-101e-0030-1088-6c6243000000 Time:2019-09-16T12:18:21.2026865Z