BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cc7854f6-c01e-0093-198e-9aae22000000 Time:2019-11-14T01:53:31.4316087ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2b8d8da4-601e-00f3-6a8e-9aeb00000000 Time:2019-11-14T01:53:31.4308780Z

中国网络电视台 >   > 玩转地球

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:020a26ce-c01e-0039-7e8e-9a78cd000000 Time:2019-11-14T01:53:31.4816475Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:41190a04-d01e-0004-4e8e-9acdeb000000 Time:2019-11-14T01:53:31.4854222Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月15日23:00
首播频道:旅游卫视
所属栏目:玩转地球
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:经过八个月的长途跋涉,马科皮埃尔怀特对英国最佳菜肴的追寻接近尾声,要完成这份英式佳肴菜单,还要最后一道菜式,马科大英盛宴的菜肴经过精心挑选,足以反映英国饮食的精髓,成千上万人报名参加,只有220名幸运儿获得了毕生难得的机会。马科能在今夜让英国为之骄傲吗?(《玩转地球》 20111215 马科的大英盛宴(下))

channelId 1 1 《玩转地球》 20111215 1aa9e39e04f24872a926b8a16e5a5a84 2 本期节目主要内容: 经过八个月的长途跋涉,马科皮埃尔怀特对英国最佳菜肴的追寻接近尾声,要完成这份英式佳肴菜单,还要最后一道菜式,马科大英盛宴的菜肴经过精心挑选,足以反映英国饮食的精髓,成千上万人报名参加,只有220名幸运儿获得了毕生难得的机会。马科能在今夜让英国为之骄傲吗?(《玩转地球》 20111215 马科的大英盛宴(下))

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e08be07f-101e-00b8-4f8e-9ada9a000000 Time:2019-11-14T01:53:31.6055764Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:45b08ae8-801e-013a-7d8e-9a3d9f000000 Time:2019-11-14T01:53:31.5160828Z