BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5361bbb8-b01e-00b5-0ecd-103596000000 Time:2019-05-22T18:40:59.3768092ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:92e91825-601e-0059-7ccd-103def000000 Time:2019-05-22T18:40:59.3759729Z

中国网络电视台 >   > 自然密码

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ed51bf47-d01e-00e1-6fcd-10df1c000000 Time:2019-05-22T18:40:59.3810425Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:24714ffd-501e-0096-71cd-105a5d000000 Time:2019-05-22T18:40:59.3840646Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年11月20日17:36
首播频道:云南卫视
所属栏目:自然密码
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:娴熟的空中技巧,无情的杀戮机器,蜻蜓是地球上最成功的物种之一,炫目的色彩,繁多的种类,它的出现比恐龙早一亿年,让我们由蜻蜓奇特的生命周期一起进入蜻蜓的奇异世界。敬请关注。(《自然密码》 20111120 蜻蜓异世界)

channelId 1 1 《自然密码》 20111120 蜻蜓异世界 45E2131CFC5E42aeA5DB409058D071ED 2 本期节目主要内容: 娴熟的空中技巧,无情的杀戮机器,蜻蜓是地球上最成功的物种之一,炫目的色彩,繁多的种类,它的出现比恐龙早一亿年,让我们由蜻蜓奇特的生命周期一起进入蜻蜓的奇异世界。敬请关注。 (《自然密码》 20111120 蜻蜓异世界)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:05446a89-a01e-004f-7ecd-10fc71000000 Time:2019-05-22T18:40:59.4137437Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3b36b717-101e-0019-2bcd-101401000000 Time:2019-05-22T18:40:59.4070545Z