BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ecd6e433-801e-00f9-0922-e3f289000000 Time:2019-03-25T15:52:23.7181815ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f96a98ce-101e-0134-0622-e3d194000000 Time:2019-03-25T15:52:23.7159340Z

中国网络电视台 >   > 科技之光

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2670bf9f-a01e-006d-4f22-e39247000000 Time:2019-03-25T15:52:23.7378217Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:00b7dbb5-b01e-009c-5222-e343d4000000 Time:2019-03-25T15:52:23.7413547Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月7日13:15
首播频道:CCTV-10
所属栏目:科技之光
所属分类:科教台科技
关  键  字:

本节目主要内容:从国际空间站,地球上发生的事情都展现在人们眼前。节目讲述了在国际空间站的宇航员在环游地球一周的时间内,地球上所发生的事情。(科技之光 2011年 第341期)

channelId 1 1 《科技之光》 20111207 1.5小时环游地球(上) 35a4145d2262490caa7ebd0b6f2228c7 2 本节目主要内容:从国际空间站,地球上发生的事情都展现在人们眼前。节目讲述了在国际空间站的宇航员在环游地球一周的时间内,地球上所发生的事情。 (科技之光 2011年 第341期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dacfef89-401e-006c-0222-e393ba000000 Time:2019-03-25T15:52:23.8282653Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a82fa4ab-201e-0137-2d22-e3d293000000 Time:2019-03-25T15:52:23.7792047Z