BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d6ebb461-e01e-012a-695d-e30b79000000 Time:2019-03-25T22:50:43.1387032ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c94287a2-c01e-013d-6f5d-e3cb1a000000 Time:2019-03-25T22:50:43.1392019Z

中国网络电视台 >   > 走近科学

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8fcc5c23-b01e-0132-145d-e326ec000000 Time:2019-03-25T22:50:43.1396858Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年7月27日20:30
首播频道:CCTV-10
所属栏目:走近科学
所属分类:科教台科技
关  键  字:

2010年5月厦门一女孩在家里坐在转椅上梳洗,普通转椅却突然发生爆炸,花季少女瞬间被炸成重伤,从她体内找出大量椅子碎片。经专家检验,椅子的质量不合格,氮气量不够反复挤压则容易发生爆炸。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cac9a4c8-001e-006b-305d-e3653f000000 Time:2019-03-25T22:50:43.3166130Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7607c620-301e-00eb-395d-e3c695000000 Time:2019-03-25T22:50:43.2297123Z