BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:88dfdd76-d01e-0069-5d23-e367c5000000 Time:2019-03-25T15:56:01.3961388ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:67eccdd9-401e-00ab-0d23-e3ef7b000000 Time:2019-03-25T15:56:01.3952126Z

中国网络电视台 >   > 《大白鲨》

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:62acb85f-601e-0034-2223-e397c1000000 Time:2019-03-25T15:56:01.4190970Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年4月13日05:26
首播频道:
所属栏目:《大白鲨》
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目为大白鲨(下):大白鲨是体型最为巨大的鲨鱼,体重近2000公斤,体长近6米,它们是出色的猎手,捕杀的猎物也是最大的,牙齿像钢锯屠刀一样锋利,具有难以置信的速度和灵活性,和上灰下白的伪装颜色,它们行踪诡秘从澳大利亚到非洲随意迁徙飘浮不定。本期节目关注大白鲨。(人与自然 2011年 第37期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0f7b5257-a01e-0083-6d23-e398c4000000 Time:2019-03-25T15:56:01.4644660Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ef69aef-901e-002a-5023-e34d2c000000 Time:2019-03-25T15:56:01.4485819Z