BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cc314042-b01e-00be-3b7d-412de2000000 Time:2019-07-23T17:35:58.8683384ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e51132c6-f01e-0090-3a7d-41ad25000000 Time:2019-07-23T17:35:58.8685266Z

中国网络电视台 >   > 人物

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:65d65dd5-201e-0092-777d-41afdf000000 Time:2019-07-23T17:35:58.8682181Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3d2bfd72-e01e-00e9-7b7d-41c46f000000 Time:2019-07-23T17:35:58.8687525Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年6月1日21:55
首播频道:
所属栏目:人物
所属分类:科教台人物
关  键  字:

本节目主要内容:在城市作战的实战对抗中,十二名突击队员立下了活捉或击毙总教官的雄心壮志。经过的突击队员的努力,最终成功完成了任务。本期节目继续讲述铁血侦察兵的故事。(人物 2012年 第97期)

channelId 1 1 《人物》 20120601 反恐精英系列之铁血侦察兵(下) 289e7f037e204bdbb794e9011a2b56a3 2 本节目主要内容:在城市作战的实战对抗中,十二名突击队员立下了活捉或击毙总教官的雄心壮志。经过的突击队员的努力,最终成功完成了任务。本期节目继续讲述铁血侦察兵的故事。(人物 2012年 第97期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f0df9229-b01e-00f1-4f7d-41e9fa000000 Time:2019-07-23T17:35:58.9012953Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40003209-801e-0058-047d-413c12000000 Time:2019-07-23T17:35:58.8714397Z