BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bd74dc33-501e-0037-7e66-e294c6000000 Time:2019-03-24T17:26:25.0936587ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f6f5824a-401e-0045-0b66-e2e5f8000000 Time:2019-03-24T17:26:25.0933683Z

中国网络电视台 >   > 探索·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f27fab28-901e-006e-1066-e29140000000 Time:2019-03-24T17:26:25.1014418Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:30055ed4-801e-0131-5c66-e225eb000000 Time:2019-03-24T17:26:25.1061160Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月23日21:10
首播频道:CCTV-10
所属栏目:探索·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:1986年6月的一天,家住四川省泸州市纳溪区上马镇竹桥村的单身汉罗寿兴出门去为自家的牛割草时看到从泥土中露出了半张脸的器物。让他们没有料到的是,这个突然从泥土中露出来的器物今后将经历起伏跌宕的命运之旅,并最终成为一座城市的标志。本期节目讲述这件青铜温酒器的故事。(探索·发现 2012年 第54期)

channelId 1 1 《探索·发现》 20120223 来自历史深处的幽香 9a3bcb28159e4232b3208dc46edf36ae 2 本节目主要内容:1986年6月的一天,家住四川省泸州市纳溪区上马镇竹桥村的单身汉罗寿兴出门去为自家的牛割草时看到从泥土中露出了半张脸的器物。让他们没有料到的是,这个突然从泥土中露出来的器物今后将经历起伏跌宕的命运之旅,并最终成为一座城市的标志。本期节目讲述这件青铜温酒器的故事。 (探索·发现 2012年 第54期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:24cdee2b-b01e-001f-0c66-e2e379000000 Time:2019-03-24T17:26:25.1373956Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3ff81acc-401e-00ef-0f66-e23317000000 Time:2019-03-24T17:26:25.1185371Z