BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:66fe1009-601e-0130-3bb9-112416000000 Time:2019-05-23T22:50:48.4753522ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:501d6b15-701e-0002-3fb9-113a93000000 Time:2019-05-23T22:50:48.4740002Z

中国网络电视台 >   > 探索·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7b4bf9cf-301e-0027-24b9-11a220000000 Time:2019-05-23T22:50:48.5330423Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d1335577-701e-00a8-7bb9-11ec7c000000 Time:2019-05-23T22:50:48.5347616Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月10日20:40
首播频道:CCTV-10
所属栏目:探索·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:明清交界之际,学者们关注着李自成大顺国的行踪。最早史料记载,李自成死于黔阳罗公山,这里的民俗与家谱也透露着这位英雄的足迹。本期节目继续探索李自成宝藏之谜。(探索·发现 2012年 第130期)

channelId 1 1 《探索·发现》 20120510 李自成宝藏之谜(四) ee7721ee59654414b942cbdbece29490 2 本节目主要内容:明清交界之际,学者们关注着李自成大顺国的行踪。最早史料记载,李自成死于黔阳罗公山,这里的民俗与家谱也透露着这位英雄的足迹。本期节目继续探索李自成宝藏之谜。 (探索·发现 2012年 第130期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4b092b66-a01e-0029-62b9-114e2b000000 Time:2019-05-23T22:50:48.5621819Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:37124b7d-901e-00a2-30b9-11f5f5000000 Time:2019-05-23T22:50:48.5397392Z