BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:34769f0d-e01e-008f-6e5d-257635000000 Time:2019-06-17T22:41:43.3968826ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c5034a7d-201e-0033-385d-256144000000 Time:2019-06-17T22:41:43.3978924Z

中国网络电视台 >   > 探索·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7f7b39db-a01e-0066-325d-258a33000000 Time:2019-06-17T22:41:43.4215061Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c8439981-101e-0012-775d-250c75000000 Time:2019-06-17T22:41:43.4263394Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年6月5日20:40
首播频道:
所属栏目:探索·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:户撒位于我国云南省德宏州陇川县境内,是我国阿昌族最主要的聚居地。早在明清时期,阿昌族打制的户撒刀就已经闻名遐迩。节目介绍了户撒刀的制作工艺以及户撒刀的历史。(探索·发现 2012年 第155期)

channelId 1 1 《探索·发现》 20120605 《手艺Ⅱ——户撒刀王》 8ba1d44e03f24db0b8f4529a01751080 2 本节目主要内容:户撒位于我国云南省德宏州陇川县境内,是我国阿昌族最主要的聚居地。早在明清时期,阿昌族打制的户撒刀就已经闻名遐迩。节目介绍了户撒刀的制作工艺以及户撒刀的历史。(探索·发现 2012年 第155期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e77d8337-301e-0123-615d-2511f7000000 Time:2019-06-17T22:41:43.4581705Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ef6650da-201e-0011-295d-250f72000000 Time:2019-06-17T22:41:43.4312522Z