BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e80a6afb-d01e-010b-56e3-3c6648000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3822577ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:99e14366-401e-0067-4fe3-3c8bce000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3820742Z

中国网络电视台 >   > 探索·发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:932472f1-901e-00e6-29e3-3c2999000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3818264Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d4dd7768-401e-0089-5fe3-3c814d000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3799105Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年9月16日20:40
首播频道:CCTV-10
所属栏目:探索·发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:抗战爆发中国绝大多数高校都撤退至大西南后方唯有一所大学坚持敌前办学,这就是河南大学。本期节目将为您介绍在抗战期间河南大学的师生是如何生存以及怎样进行教学的。(探索·发现 2012年 第256期)

channelId 1 1 《探索·发现》 20120916 烽火育才记(上) 1983921699a443be83e966f640b2bb83 2 本节目主要内容:抗战爆发中国绝大多数高校都撤退至大西南后方唯有一所大学坚持敌前办学,这就是河南大学。本期节目将为您介绍在抗战期间河南大学的师生是如何生存以及怎样进行教学的。 (探索·发现 2012年 第256期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3efb5684-601e-0016-4ae3-3cf9f7000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3957454Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e8e59e4f-001e-006b-0ee3-3c653f000000 Time:2019-07-17T21:04:28.3816503Z