BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5b0c339e-b01e-0139-7d73-2a3e98000000 Time:2019-06-24T09:58:40.9343174ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f5c2d173-201e-00bb-6173-2ad99d000000 Time:2019-06-24T09:58:40.9356985Z

中国网络电视台 >   > 中华民族

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0ee68a5f-e01e-0048-3e73-2a0af4000000 Time:2019-06-24T09:58:40.9733596Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:78392ab5-301e-010a-1273-2a67b5000000 Time:2019-06-24T09:58:40.9780389Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年9月13日00:27
首播频道:CCTV-1
所属栏目:中华民族
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:新疆和田市位于塔克拉玛干沙漠南端,艾德莱斯绸是和田三宝之一,其经济价值不及和田玉,但因其悠久的历史,在维吾尔族民众心中占有很重要的地位,被誉为古丝绸之路上的活化石。本节目为您讲述艾德莱斯绸在丝路上的命运。(中华民族 2012年 第37期)

channelId 1 1 《中华民族》 20120913 丝路上的丝绸 9c45cf378a2c4c72a6bc3d3fc4a60e38 2 本节目主要内容:新疆和田市位于塔克拉玛干沙漠南端,艾德莱斯绸是和田三宝之一,其经济价值不及和田玉,但因其悠久的历史,在维吾尔族民众心中占有很重要的地位,被誉为古丝绸之路上的活化石。本节目为您讲述艾德莱斯绸在丝路上的命运。 (中华民族 2012年 第37期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:eb7c2661-b01e-00d8-2b73-2a9fb8000000 Time:2019-06-24T09:58:41.0516661Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:347f5f2e-901e-00e6-6e73-2a2999000000 Time:2019-06-24T09:58:41.0210512Z