BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e16ec87a-b01e-00d3-7358-3f87cc000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1025410ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f43c881c-001e-00a7-0258-3f018a000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1024690Z

中国网络电视台 >   > 百家讲坛《彭林说礼》

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:67951713-e01e-00a6-7458-3f0077000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1036708Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6d027014-f01e-00fd-3658-3f070b000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1030759Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年10月3日12:40
首播频道:CCTV-10
所属栏目:百家讲坛《彭林说礼》
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本节目主要内容:彭林教授介绍了人的脚、手、眼睛、口、声音、头、气、站立、神色这些地方以情动容的礼法。微笑是发自内心情感的一种自然的面部表情,不能只做面部的表面文章。各种礼要先有内在的情感做基础,不然外在的礼仪行为就显得做作,给人不真诚的感觉。(百家讲坛 2011年 第338期)

channelId 1 1 《百家讲坛》 20111003 彭林说礼(三)以情动容 2ae0e52f53eb40da6bb0b39bfb79493f 2 本节目主要内容:彭林教授介绍了人的脚、手、眼睛、口、声音、头、气、站立、神色这些地方以情动容的礼法。微笑是发自内心情感的一种自然的面部表情,不能只做面部的表面文章。各种礼要先有内在的情感做基础,不然外在的礼仪行为就显得做作,给人不真诚的感觉。 (百家讲坛 2011年 第338期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:61486dd4-201e-011e-0d58-3fa4d1000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1116989Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:df94a8e5-001e-00e8-6f58-3fc592000000 Time:2019-07-21T00:10:06.1042794Z