BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a0cbf350-e01e-002e-224d-70b8ae000000 Time:2019-09-21T07:21:37.9310757ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c33a03b7-201e-013c-194d-70cae7000000 Time:2019-09-21T07:21:37.9314143Z

中国网络电视台 >   > 大家

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2d88e7bc-501e-00fb-574d-70f073000000 Time:2019-09-21T07:21:37.9286790Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年8月28日22:10
首播频道:CCTV-10
所属栏目:大家
所属分类:探索台人物
关  键  字:

本期节目主要内容:如今,盗墓往往是考古发掘的诱因,位于安徽省蚌埠市郊的双墩一号墓便是如此。这次由盗墓引发的考古发掘是2008年度中国考古十大发现之一,对于考古领队的阚绪杭来说,他始终在发掘着一个有一个谜团。安徽省蚌埠市郊的这两个大的封土堆,随着领队阚绪杭和同事们缜密的考古,在慢慢的层层清理发掘这个圆形墓,五色封土、圆形墓坑、放射线遗迹、锥状土偶,双墩大墓的层层谜团正在慢慢揭开。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6e1e76c1-b01e-0014-134d-70fb0d000000 Time:2019-09-21T07:21:38.0148118Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2011ec0b-c01e-0039-784d-7078cd000000 Time:2019-09-21T07:21:37.9961959Z