BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:497de682-e01e-00a6-03e5-100077000000 Time:2019-05-22T21:27:53.5858687ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c46aac75-501e-003c-06e5-108cb2000000 Time:2019-05-22T21:27:53.5863906Z

中国网络电视台 >   > 科学世界

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:da6df4cf-c01e-013d-1ae5-10cb1a000000 Time:2019-05-22T21:27:53.5879934Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年10月24日18:50
首播频道:CCTV-10
所属栏目:科学世界
所属分类:探索台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:虎鲨有着令人触目惊心的锯状牙齿,同时还能消化掉诸如海龟这样带有坚硬外壳的海洋生物。它们凶残的本性和惊人的捕食能力令人望而生畏,因此称之为虎鲨。本期节目讲述怀有身孕的虎鲨为了肚子里几十个小宝宝的生命在临产前经历的生死考验。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d5cb33de-801e-007a-7de5-105224000000 Time:2019-05-22T21:27:53.6296359Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fdd7fc3f-d01e-004b-14e5-1009f3000000 Time:2019-05-22T21:27:53.6231791Z