307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

首播

重播

  美国一项最新研究发现,如果母鼠在怀孕期间受到尼古丁侵害,母鼠和子鼠的大脑海马区都会受到损伤,导致子鼠认知障碍。

  据美国科学促进会报告,亚拉巴马大学研究人员在实验中让怀孕母鼠接触尼古丁,然后观察母鼠的大脑。结果发现,母鼠大脑海马区产生的成体干细胞明显减少,这导致成体干细胞分化产生的新细胞数量减少,不能及时为海马区神经通路补充新细胞。

  大脑海马区是对学习和记忆至关重要的大脑区域。研究人员解释说,一旦母鼠大脑海马区的神经通路受到影响,其后代大脑海马区内的神经突触可塑性便会发生变化,从而导致子鼠认知能力下降。

  研究人员认为,这项动物实验的结果或许可以解释,为何孕期吸烟的母亲生下的孩子更容易出现多动症等儿童行为障碍。

视频集>>

热词:

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx