BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c1585518-801e-00db-775d-3f9cbf000000 Time:2019-07-21T00:43:44.9875862ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ab0e36dc-101e-00de-535d-3f68c0000000 Time:2019-07-21T00:43:44.9970125Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:59d40d3b-801e-0094-5e5d-3f58a7000000 Time:2019-07-21T00:43:44.9964079Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:21792f23-301e-0086-685d-3f6cbb000000 Time:2019-07-21T00:43:45.0415482Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:16c881a4-701e-002b-235d-3f4cd1000000 Time:2019-07-21T00:43:45.0440346Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a2edaac2-a01e-0066-3b5d-3f8a33000000 Time:2019-07-21T00:43:45.0439283Z

首播

重播

  英国研究人员最新开发出通过尿检诊断上消化道癌症的新方法,只需要检测尿液中某些蛋白质的含量,就可以比较准确地诊断出是否患有相关癌症。这一发现有助于对癌症患者进行早期诊断和及时治疗。

  英国爱丁堡大学的研究人员在新一期《蛋白质组学临床应用》杂志上报告说,他们对60名上消化道癌症患者和60名健康人的尿液进行了对比分析,结果发现一些蛋白质的含量具有明显差异。其中代号为S100A6和S1009等六种蛋白质的指示性尤为明显,在98%的癌症患者尿液中都能发现其踪迹,而90%以上的健康人尿液中都没有这些蛋白质。

  据介绍,能通过这种方法来帮助诊断的癌症有肠癌、胃癌和胰腺癌等。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40d20a02-c01e-011f-615d-3fa52c000000 Time:2019-07-21T00:43:44.9951875Z
channelId 1 1 英开发尿检诊断癌症新方法 1 英国研究人员最新开发出通过尿检诊断上消化道癌症的新方法,只需要检测尿液中某些蛋白质的含量,就可以比较准确地诊断出是否患有相关癌症