BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6a04f246-e01e-00e2-7a22-e3dc1b000000 Time:2019-03-25T15:52:59.7630491ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a65a3085-c01e-0098-6722-e3b656000000 Time:2019-03-25T15:52:59.7766492Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:845be880-c01e-011f-2822-e3a52c000000 Time:2019-03-25T15:52:59.7769179Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0a020e6c-801e-0058-0122-e33c12000000 Time:2019-03-25T15:52:59.8042426Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:794a1d43-d01e-0100-6322-e37e3c000000 Time:2019-03-25T15:52:59.8040491Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82c38463-701e-0124-6222-e3e772000000 Time:2019-03-25T15:52:59.8052130Z

首播

重播

津巴布韦“丑陋先生” 威廉姆·马斯韦努(资料图)

  国际在线专稿:据《印度时报》6月18日报道,来自津巴布韦麦拜尔(Mbare)的38岁男子威廉姆·马斯韦努(William Masvinu)5月份在一次“选丑大赛”中获胜,当选“丑陋先生”,他本希望借此出名和赚取财富,但现在依然是个市场搬运工。

  马斯韦努说:“我希望能拍些广告和当模特,但我现在还很穷,依然在当搬运工。我准备向世界展现我的天赋。丑陋不是诅咒,而是上帝赋予我的礼物,我对此感到骄傲。我的长相让我特别。”

  [责任编辑:梁雪梅]

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cff41b7c-801e-0113-8022-e34bdd000000 Time:2019-03-25T15:52:59.8452155Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:93d662cd-701e-0009-1422-e322e7000000 Time:2019-03-25T15:52:59.8472755Z