BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:011279f0-701e-00a8-1ada-e1ec7c000000 Time:2019-03-24T00:46:12.9505739ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3dab2970-501e-0015-0fda-e1faf0000000 Time:2019-03-24T00:46:12.9794960Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bafa7ca9-201e-00f4-42da-e11d85000000 Time:2019-03-24T00:46:12.9776889Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8a78c9b0-f01e-011c-2eda-e1a62b000000 Time:2019-03-24T00:46:13.0183129Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c1b37187-c01e-0039-70da-e178cd000000 Time:2019-03-24T00:46:13.0191134Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:52d57277-501e-001e-17da-e1e284000000 Time:2019-03-24T00:46:13.0147616Z

首播

重播

  央视消息,人类最重要的考古遗存之一,陕西西安秦始皇陵的考古进程一直为世人所瞩目。2009年6月,秦始皇帝陵博物院开始了第三次大规模的考古发掘工作,三年的艰苦发掘出土了大量陶俑、珍贵器物以及遗迹。同时,在对兵马俑的考古发掘中,考古人员发现了被严重毁坏的痕迹。而破碎的陶俑和陶马更说明这里曾经遭受过一场劫难。那么,兵马俑的毁坏是天灾还是人祸?

  据了解,考古现场发现大量人为放火焚烧的痕迹,项羽是破坏兵马俑的最大嫌疑人。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7575bd55-f01e-00d4-40da-e17149000000 Time:2019-03-24T00:46:13.1383319Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:64073612-101e-0030-29da-e16243000000 Time:2019-03-24T00:46:13.1392368Z