BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0e90c9e0-c01e-00dc-62da-e16a3a000000 Time:2019-03-24T00:45:45.0592999ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3acf825b-701e-0020-3eda-e154a5000000 Time:2019-03-24T00:45:45.0673914Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:275559b9-801e-0058-7eda-e13c12000000 Time:2019-03-24T00:45:45.0675961Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:56889ce3-801e-00b6-74da-e13691000000 Time:2019-03-24T00:45:45.1118122Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6df7d180-401e-000a-41da-e121e0000000 Time:2019-03-24T00:45:45.1085515Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9e6e6f16-b01e-00d3-53da-e187cc000000 Time:2019-03-24T00:45:45.1091945Z

首播

重播

  来自东京大学和日本国立天文台等的研究人员利用射电望远镜,对距离地球数十亿光年星系中的黑洞进行观测,发现从黑洞中喷出的喷流根部出现巨大弯曲,这一新发现有助研究人员对黑洞展开更深入研究。

  喷流是天体附近喷射出的定向、狭长、高速物质流。宇宙中很多星系的中心都存在巨大的黑洞,当周围的天体物质落入黑洞时就会喷射出喷流。

  据日本媒体报道,这个联合研究小组利用位于夏威夷和美国西部的5部射电望远镜,对离地球约53亿光年和73亿光年的两个星系中的黑洞进行观测。研究人员发现,从这两个黑洞喷出的喷流都在根部出现了明显的弯曲现象。

  不过,研究人员也说,目前还不清楚弯曲的原因,但他们认为这将有助弄清喷流从黑洞喷出的机制。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:69bd1217-d01e-00c8-2fda-e1a95e000000 Time:2019-03-24T00:45:45.3719899Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a8d3dc46-901e-0047-0cda-e1e702000000 Time:2019-03-24T00:45:45.3723713Z