BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ff54566b-e01e-00e2-2e28-2bdc1b000000 Time:2019-06-25T07:37:27.7997977ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f3e73a47-e01e-0048-2028-2b0af4000000 Time:2019-06-25T07:37:27.8032182Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7501a399-201e-0092-3e28-2bafdf000000 Time:2019-06-25T07:37:27.8046935Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ba43c7d7-101e-0019-1628-2b1401000000 Time:2019-06-25T07:37:27.8385340Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9d1e2c33-201e-0033-1628-2b6144000000 Time:2019-06-25T07:37:27.8402864Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3c693cfd-e01e-0108-4228-2b654f000000 Time:2019-06-25T07:37:27.8408950Z

首播

重播

聂丛丛

聂丛丛

 

由国家语言资源监测与研究中心网络媒体语言分中心、商务印书馆、中国网络电视台联合主办的“汉语盘点2012”年度关键字词网络征集活动于201211月启动。图为参与评议的专家聂丛丛女士。

 

聂丛丛:中央电视台《百家讲坛》制片人

责任编辑:王彤

热词:

  • 汉语
  • 盘点
  • 国内
  • 国际
  • 中国
  • 商务
  • CNTV
  • BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:967a7365-301e-00a4-6b28-2b028d000000 Time:2019-06-25T07:37:28.1054900Z
    BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5919fee7-501e-00d2-1e28-2b8631000000 Time:2019-06-25T07:37:28.1057857Z