BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bdc39676-d01e-00e1-4c98-71df1c000000 Time:2019-09-22T22:52:16.8698805ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:00f2f79d-b01e-0072-0a98-714957000000 Time:2019-09-22T22:52:16.8774175Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7d49e239-601e-009e-2b98-71412e000000 Time:2019-09-22T22:52:16.8819944Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e830b69e-001e-00a7-2c98-71018a000000 Time:2019-09-22T22:52:16.9034667Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:81013441-101e-00de-2e98-7168c0000000 Time:2019-09-22T22:52:16.9032561Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:85583da3-601e-00bc-7d98-712f18000000 Time:2019-09-22T22:52:16.9047653Z

首播

重播

太空按摩椅

  发明人:邱炳顺

  专利号:ZL2008201017921;2008100708344

  省份:福建

  Email:xmjgkj@yahoo.com.cn

  发明介绍:本人把这种新型的按摩椅取名为“太空按摩椅”,缘于要区别于现有按摩椅具有保健功能之外,还可以轻摆慢摇,犹如置身太空的休闲娱乐功能。本发明的最大特点是充分利用并扩大了按摩椅的使用资源。现有的价格不菲,体积庞大的按摩椅只具保健功能,而像推拿按摩这类保健理疗是不得过分,每天一般不超过30分钟;造成这不小的资源绝大部分时间为闲置。本人不改变现有按摩椅的保健功能,将其平底的脚垫改变为弧形支脚,并增加一套自动摇摆驱动装置,按摩和摇摆两个功能系统各自独立,可以边按摩边摇摆,也可以单独按摩,摇摆。太空按摩椅的摇摆除了休闲享受外,也可以催眠和加快体液的运动,有另一种保健功效。 本发明的摇摆驱动装置工作可靠,几无噪音,非常省电(一度市电可供摇摆100个小时左右),只要是平坦的硬地面就可使用,具有遥控和手控,可以选择摇摆幅度大小和定时。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3e3bec34-c01e-0039-0e98-7178cd000000 Time:2019-09-22T22:52:16.9128647Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c761c401-d01e-0087-5a98-716d46000000 Time:2019-09-22T22:52:16.9123241Z