BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a80364f9-d01e-0069-0ccc-e067c5000000 Time:2019-03-22T16:32:53.8613959ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9586a547-501e-0037-4ecc-e094c6000000 Time:2019-03-22T16:32:53.8604108Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:550b9e23-701e-0106-36cc-e08944000000 Time:2019-03-22T16:32:53.8657276Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6f1aaeff-901e-012e-6ecc-e0fefb000000 Time:2019-03-22T16:32:54.0803953Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:074b135c-a01e-000b-57cc-e0201d000000 Time:2019-03-22T16:32:54.0818420Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9db26e4c-001e-0102-2ccc-e07cc6000000 Time:2019-03-22T16:32:54.0808458Z

首播

重播

  日前,万年县在开展特色文化资源调研时,在该县大源镇发现一光绪年间孝子牌坊。虽历经140多年风雨侵蚀,仍保存完整。

  该牌坊为严家孝子牌坊,坐落于大源镇严家至柳家的大道上,建于光绪七年(1868年)。牌坊以四根石柱一字并排跨路而立,成门楹式,坊高3.5米、 宽3米。顶屋正反两面刻有“圣旨”二字,坊额正面刻“顺德流芳”,反面刻有“言无人间”;下层正反两面刻有“旆青孝子贡生严思孟之坊”,字皆阴刻。

  据传,严思孟视后母为嫡亲,守墓三年,历尽孝道,极得世人赞许。光绪帝颁圣旨谕令建坊,以表彰其孝行。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e03e081f-901e-0003-77cc-e03b6e000000 Time:2019-03-22T16:32:54.1475550Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:72c4a858-f01e-009b-7bcc-e0b551000000 Time:2019-03-22T16:32:54.1490546Z