BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4ba2daee-601e-003f-5218-118fb5000000 Time:2019-05-23T03:38:20.5943810ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d433a683-201e-00ff-4a18-1105f1000000 Time:2019-05-23T03:38:20.5955531Z

中国网络电视台 >   > 探索发现《茶叶之路》

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:65db2256-901e-004c-4218-11ff76000000 Time:2019-05-23T03:38:20.6009189Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4fcac3e5-801e-009f-5518-1140d3000000 Time:2019-05-23T03:38:20.6041251Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年7月31日22:40
首播频道:CCTV-10
所属栏目:探索发现《茶叶之路》
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本节目主要内容:雨中的修河凄婉迷离宛如仙境,修水县就是因为它而得名。在商朝时,修水就被封为艾侯国,在元代称为宁州,所以这里生产的红茶被称为宁红茶。1912年改名义宁县,1914年改名为修水县,并沿袭至今。

channelId 1 1 《茶叶之路》 20120731 第二十二集 修水传奇茶 da042aae6f384c1e8eff0cbed04f39eb 2 本节目主要内容: 雨中的修河凄婉迷离宛如仙境,修水县就是因为它而得名。在商朝时,修水就被封为艾侯国,在元代称为宁州,所以这里生产的红茶被称为宁红茶。1912年改名义宁县,1914年改名为修水县,并沿袭至今。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4bd0e9c0-b01e-009c-4d18-1143d4000000 Time:2019-05-23T03:38:20.7040947Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0690749a-601e-0070-6d18-114bad000000 Time:2019-05-23T03:38:20.6650836Z