BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:29d37a2f-f01e-007e-7b67-40a7a6000000 Time:2019-07-22T08:31:18.8535754ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dcc8de8d-101e-007f-5967-40a65b000000 Time:2019-07-22T08:31:18.8527659Z

中国网络电视台 >   > 魅力发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b72a9737-d01e-0062-4d67-407fb1000000 Time:2019-07-22T08:31:18.8519589Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月25日23:45
首播频道:四川卫视
所属栏目:魅力发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容: 陶家小河村的几位村民赶到村庄外的河滩,就在他们抓紧时间修堤坝时丁发平却愣住了,他在河水里发现了一个像金子一样的东西。据说村庄附近的山上住着金娃娃并且经常出现但是没有人真正见过,村里的老人也说不清金娃娃的故事流传了多少代。敬请留意本期节目了解相关详细内容。 (《魅力发现》 2010-11-25 财路漫漫)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60dbc76d-f01e-00f6-4067-401f7f000000 Time:2019-07-22T08:31:18.8590074Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4b14e746-701e-006f-0767-4090bd000000 Time:2019-07-22T08:31:18.8525336Z