BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:94287819-901e-0125-1060-40e68f000000 Time:2019-07-22T07:37:32.3944253ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:062f7fad-001e-0024-6560-40a127000000 Time:2019-07-22T07:37:32.3940352Z

中国网络电视台 >   > 魅力发现

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d57ae8fd-001e-012b-3160-400a84000000 Time:2019-07-22T07:37:32.3944705Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1df16234-301e-00c2-3b60-40b0d7000000 Time:2019-07-22T07:37:32.3955058Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月4日23:35
首播频道:四川卫视
所属栏目:魅力发现
所属分类:科教台历史
关  键  字:

本期节目主要内容:这是一座被树林环抱的寺庙,十八岁的姚瑶已经在这里生活了八个月,目前,她还不能算作一名真正的僧人,只有经过一段时间的学习和考验之后才能剃度出家。这天是姚瑶第一次被安排清扫大殿,一大早,她就来到大殿前,准备将积存了一夜的枯叶打扫干净,然而一件令她意想不到的事情发生了。(《魅力发现》 20111204 神秘消失的落叶)

channelId 1 1 《魅力发现》 20111204 神秘消失的落叶 1a3efddb0eb44b74b90b98b6d15c5093 2 本期节目主要内容: 这是一座被树林环抱的寺庙,十八岁的姚瑶已经在这里生活了八个月,目前,她还不能算作一名真正的僧人,只有经过一段时间的学习和考验之后才能剃度出家。这天是姚瑶第一次被安排清扫大殿,一大早,她就来到大殿前,准备将积存了一夜的枯叶打扫干净,然而一件令她意想不到的事情发生了。(《魅力发现》 20111204 神秘消失的落叶)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3e55abe5-a01e-0066-7260-408a33000000 Time:2019-07-22T07:37:32.6262914Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5ded7f29-c01e-007d-1360-40a4a1000000 Time:2019-07-22T07:37:32.3948705Z