BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0d9fd664-901e-00e6-4f22-e32999000000 Time:2019-03-25T15:53:31.8648350ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bf68d9ee-301e-0005-5e22-e3cc16000000 Time:2019-03-25T15:53:31.8635727Z

中国网络电视台 >   > 读书

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5725a4eb-a01e-0000-0922-e33869000000 Time:2019-03-25T15:53:31.8850438Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6847840e-601e-00bc-7b22-e32f18000000 Time:2019-03-25T15:53:31.8918123Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月6日23:45
首播频道:CCTV-10
所属栏目:读书
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本节目主要内容:《民国小学生作文》收录了民国时期的许多模范作文。书中的作文文字清新,意境优美,立意深刻,情感真挚。嘉宾中央戏剧学院副教授倪骏、中央民族大学教授赵士林都表示自己为这部书中的作文感到震撼。在节目中,他们同主持人一起品鉴了几篇具有代表性的民国作文,并探讨了这部书给当下学生作文教育的启示。(读书 2011年 第122期)

channelId 1 1 《读书》 20111206 童真 童趣 童心 童言《民国小学生作文》 298ddcfaaa554bf042ebfc962d33ece7 2 本节目主要内容:《民国小学生作文》收录了民国时期的许多模范作文。书中的作文文字清新,意境优美,立意深刻,情感真挚。嘉宾中央戏剧学院副教授倪骏、中央民族大学教授赵士林都表示自己为这部书中的作文感到震撼。在节目中,他们同主持人一起品鉴了几篇具有代表性的民国作文,并探讨了这部书给当下学生作文教育的启示。(读书 2011年 第122期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1dfb6a11-601e-009e-5922-e3412e000000 Time:2019-03-25T15:53:31.9194218Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8c173101-601e-007b-6422-e353d9000000 Time:2019-03-25T15:53:31.9010256Z