BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:92975298-701e-00a3-33c0-f8f408000000 Time:2019-04-22T04:07:17.6222197ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9ef57ff1-101e-00de-55c0-f868c0000000 Time:2019-04-22T04:07:17.6219057Z

中国网络电视台 >   > 读书

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:50acbadf-e01e-0121-08c0-f8130d000000 Time:2019-04-22T04:07:17.6264224Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:75077895-101e-00b8-7dc0-f8da9a000000 Time:2019-04-22T04:07:17.6310321Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月30日00:29
首播频道:CCTV-10
所属栏目:读书
所属分类:科教台文化
关  键  字:

本节目主要内容:本期节目继续和大家分享了2011年度大众喜爱的50种图书《我的阿勒泰》、《窗边的小豆豆》。李娟的《我的阿勒泰》堪称2011年最纯最真的散文集,《窗边的小豆豆》出版三十年,日本历史上销售量最大、雄居中国畅销书榜8年之久。本期节目中著名编剧史航和社会学者顾骏畅谈图书,感受童心。(读书 2012年 第39期)

channelId 1 1 《读书》 20120330 2011年度大众喜爱的50种图书《我的阿勒泰》 《窗边的小豆豆》 36d7fe8711b64290a0624a13dd13b5a7 2 本节目主要内容:本期节目继续和大家分享了2011年度大众喜爱的50种图书《我的阿勒泰》、《窗边的小豆豆》。李娟的《我的阿勒泰》堪称2011年最纯最真的散文集,《窗边的小豆豆》出版三十年,日本历史上销售量最大、雄居中国畅销书榜8年之久。本期节目中著名编剧史航和社会学者顾骏畅谈图书,感受童心。 (读书 2012年 第39期)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7c0d5eb5-401e-0001-72c0-f83994000000 Time:2019-04-22T04:07:17.6661354Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cf15321e-b01e-00d3-61c0-f887cc000000 Time:2019-04-22T04:07:17.7758614Z