BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ad7a9a43-b01e-00d8-0165-409fb8000000 Time:2019-07-22T08:13:56.1794798ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60d58517-f01e-00f6-3d65-401f7f000000 Time:2019-07-22T08:13:56.1794874Z

中国网络电视台 >   > 百科探秘

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:571cd1e1-601e-0070-6365-404bad000000 Time:2019-07-22T08:13:56.1773847Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年9月10日19:57
首播频道:CCTV-10
所属栏目:百科探秘
所属分类:探索台科技
关  键  字:

身高1.53米的梁用顶峰时期的体重曾经达到225千克,无论走到了哪里都会引起别人的注意,因为一场大病让他决定减肥,梁用和父亲都对治疗充满了信心,也许,正是因为他开朗的性格和良好的心态,才使得他能够乐观地面对现实,并对未来充满信心。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f29c05d1-201e-0033-3365-406144000000 Time:2019-07-22T08:13:56.2293683Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fe7caed4-a01e-0088-5f65-4080b0000000 Time:2019-07-22T08:13:56.1799361Z