BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6cc37b36-601e-0052-266a-40259b000000 Time:2019-07-22T08:48:54.0645762ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fba716c1-701e-012f-5d6a-40ff06000000 Time:2019-07-22T08:48:54.0660849Z

中国网络电视台 >   > 百科探秘

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9ed45b47-901e-0008-356a-40231a000000 Time:2019-07-22T08:48:54.0649465Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月22日19:54
首播频道:CCTV-10
所属栏目:百科探秘
所属分类:科教台科技
关  键  字:

从古至今人类一直在追寻和掌握气象讯息,如今每天的天气是怎样预报出来的,近年来我国发展了以卫星遥感监测技术为主的监测手段,预报准确率稳步提升,对人民群众生命财产损失作出了重大贡献。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4e711356-b01e-001f-3d6a-40e379000000 Time:2019-07-22T08:48:54.0711368Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4b70a324-001e-00a7-426a-40018a000000 Time:2019-07-22T08:48:54.0679590Z