BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:28ecc3d5-d01e-0122-64e2-11100a000000 Time:2019-05-24T03:39:38.1454139ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:77804311-301e-0101-6fe2-117fc1000000 Time:2019-05-24T03:39:38.1527758Z

中国网络电视台 >   > 百科探秘

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8cd78214-501e-00f0-60e2-11e807000000 Time:2019-05-24T03:39:38.1498084Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年10月18日19:57
首播频道:CCTV-10
所属栏目:百科探秘
所属分类:探索台科技
关  键  字:

2003年,在内蒙古通辽市吐尔基山采石场,随着一阵轰隆隆的爆炸声,在滚落的山石后面,一片奇异的石壁突然裸露出来。随后,工人们发现了这个石壁的不寻常,并马上将这个消息告知了当地文物考古研究所。专家经过仔细勘察研究,断定这座古墓属于辽代契丹民族。古墓里边精美罕见的随葬品让考古工作人员叹为观止。但是墓主的身份依然扑朔迷离不能确定。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9e2ea96a-701e-00ec-24e2-113010000000 Time:2019-05-24T03:39:38.2183851Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:db41b9fe-a01e-00ee-78e2-1132ea000000 Time:2019-05-24T03:39:38.1926668Z