BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7b7b40b7-f01e-0090-7466-40ad25000000 Time:2019-07-22T08:23:22.0386808ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0e407e56-e01e-0007-8066-40ceec000000 Time:2019-07-22T08:23:22.0401545Z

中国网络电视台 >   > 百科探秘

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f0fc23dc-801e-009f-5866-4040d3000000 Time:2019-07-22T08:23:22.0379720Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月8日19:57
首播频道:CCTV-10
所属栏目:百科探秘
所属分类:探索台科技
关  键  字:

1986年内蒙古通辽发现了一对黄金面具,还有大量的稀世珍品,并且在墓葬中发现一块墓志铭“故陈国公主墓志铭”。但是在1000多年前,这里是辽国,也就是契丹。通过对黄金面具的研究,专家认为这是契丹人特有的丧葬习俗,她的面具可以长久保持死者的面容,银丝网络可以防止尸骨散落。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:430b8cdb-501e-005a-7466-403ee8000000 Time:2019-07-22T08:23:22.0464911Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:085ada89-c01e-013d-4866-40cb1a000000 Time:2019-07-22T08:23:22.0400801Z