BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:975ce3e2-801e-0017-39cb-11f80a000000 Time:2019-05-24T00:55:02.0374603ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:178f13b3-001e-0102-0fcb-117cc6000000 Time:2019-05-24T00:55:02.0375227Z

中国网络电视台 >   > 特别视频

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8a38431c-e01e-000c-61cb-11d698000000 Time:2019-05-24T00:55:02.0858515Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b9600061-401e-0089-72cb-11814d000000 Time:2019-05-24T00:55:02.0872209Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月6日21:55
首播频道:CCTV-10
所属栏目:特别视频
所属分类:
关  键  字:

本节目主要内容:3号贾丽雯家庭和4号姜馨玥家庭来到演播室现场进行比拼,他们将探寻江苏省连云港市出土的一位汉代不腐女尸的身份,揭开历史谜团。经过“第一猜想”、“考古现场”、“穿越时空”三个环节,最后6号张博岩家庭获得了晋级牌。

channelId 1 1 《考古拼图》 20120106 50286975a17d4d78ba5ca01639101aa2 2 本节目主要内容:3号贾丽雯家庭和4号姜馨玥家庭来到演播室现场进行比拼,他们将探寻江苏省连云港市出土的一位汉代不腐女尸的身份,揭开历史谜团。经过“第一猜想”、“考古现场”、“穿越时空”三个环节,最后6号张博岩家庭获得了晋级牌。

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d4c2ee4d-401e-0067-76cb-118bce000000 Time:2019-05-24T00:55:02.2413815Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4eb68375-001e-006b-65cb-11653f000000 Time:2019-05-24T00:55:02.1896640Z