BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c4dcedb9-201e-0033-31b6-0e6144000000 Time:2019-05-20T02:45:49.1180095ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:25330026-a01e-004f-1db6-0efc71000000 Time:2019-05-20T02:45:49.1191951Z

中国网络电视台 >   > 世界游

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0e25bc8e-401e-006c-12b6-0e93ba000000 Time:2019-05-20T02:45:49.1178750Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年3月6日21:06
首播频道:旅游卫视
所属栏目:世界游
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:地球上有许多人常年生活在“极寒”的环境中,他们需要面对常年的寒冷,以及可怕的极昼极夜现象。严酷的环境并没有让他们难以生存下去,冬天终究会过去,迎接他们的是一个又一个明媚的春天。(《世界游》 2011-03-06 冬天里的故事)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:253078a2-001e-0006-79b6-0ecf11000000 Time:2019-05-20T02:45:49.1884019Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a68f1956-a01e-012d-4ab6-0efdfc000000 Time:2019-05-20T02:45:49.1631134Z