BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9a67ef9c-e01e-000c-7b13-11d698000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0382009ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e8757020-401e-006c-1413-1193ba000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0387590Z

中国网络电视台 >   > 世界游

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:40aaddbd-701e-0064-3d13-1188c9000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0546076Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:05945db1-201e-0137-1f13-11d293000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0565776Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年3月3日21:35
首播频道:旅游卫视
所属栏目:世界游
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容:为什么葡萄酒是西方人最爱的饮料?香槟与名人曾有过怎样的不解情缘?挑选葡萄酒容易走入哪些误区?本期节目阿涩为您讲述葡萄酒的故事。敬请收看。(《世界游》 20120303 财富的故事--葡萄酒)

channelId 1 1 《世界游》 20120303 财富的故事——葡萄酒 5d5b4aebef434f30831b4373323dde20 2 本期节目主要内容: 为什么葡萄酒是西方人最爱的饮料?香槟与名人曾有过怎样的不解情缘?挑选葡萄酒容易走入哪些误区?本期节目阿涩为您讲述葡萄酒的故事。敬请收看。(《世界游》 20120303 财富的故事--葡萄酒)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9c3e089b-701e-00ec-2613-113010000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0814857Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2c0e4379-401e-0105-0313-118a43000000 Time:2019-05-23T03:00:59.0611665Z