BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:382ca367-f01e-0018-0261-4015fc000000 Time:2019-07-22T07:44:34.2018228ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60fd35ef-501e-0051-3361-40269c000000 Time:2019-07-22T07:44:34.2030707Z

中国网络电视台 >   > 世界游

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0a8b54ff-701e-00e7-5c61-402864000000 Time:2019-07-22T07:44:34.1998948Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1d6dd003-201e-005e-4b61-40cb6a000000 Time:2019-07-22T07:44:34.2022547Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月3日21:50
首播频道:旅游卫视
所属栏目:世界游
所属分类:科教台自然
关  键  字:

本期节目主要内容: 《环游世界80天》带您走进南美洲面积最大的国家巴西,巴西是南美经济发展最快的国家,首都巴西利亚是一座在荒漠之中建立起来的理想之城,巴西利亚究竟是一座怎样的城市?为什么巴西人要在这里建一座新首都?这里是他们的理想国吗?(《环游世界80天》 20111203 巴西)

channelId 1 1 《环游世界80天》 20111203 巴西 10711f3b09d34d6f9f6acb968441d896 2 本期节目主要内容: 《环游世界80天》带您走进南美洲面积最大的国家巴西,巴西是南美经济发展最快的国家,首都巴西利亚是一座在荒漠之中建立起来的理想之城,巴西利亚究竟是一座怎样的城市?为什么巴西人要在这里建一座新首都?这里是他们的理想国吗?(《环游世界80天》 20111203 巴西)

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c12a56aa-a01e-000b-5561-40201d000000 Time:2019-07-22T07:44:34.2195529Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a96a9312-e01e-000c-6361-40d698000000 Time:2019-07-22T07:44:34.2034829Z